‘ලක්දෙරණේ රන් මිනිසා’ නමින් ගෝඨාභයට අලුත් ගීතයක්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් ගීතයක් එළිදක්වා තිබෙනවා. එය “අධිෂ්ඨානයේ මිනිසා – ලක්දෙරණේ රන් මිනිසා”

Read more