ඇපල් දුරකතනයේ කැමරා නිසා ‘ට්‍රයිපෝෆෝබියා’ වැඩිවේ යැයි පැමිණිලි

ඇපල් සමාගම අලුතෙන් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළ iPhone 11 Pro ජංගම දුරකතනයේ පිටුපස සවි කර ඇති කැමරා තුන ‘කුඩා සිදුරුවලට භීතියක්

Read more