“සජිත් සමාජ විප්ලවය” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ජනගත කෙරේ

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය මීට සුළු මොහොතකට පෙර මහනුවරදී එළිදැක්විණි. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ

Read more