කොළ තොප්පිය විසිකර පොහොට්ටු තොප්පිය දාගනිමින් වසන්ත සේනානායක පොහොට්ටුවේ පොළොන්නරු රැළියට ගොඩවෙයි

‍පොළොන්නරුවේ මේ වන විට පැවැත්වෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රැළියට වසන්ත සේනානායක මහතා එක් වී තිබෙනවා.

ඔහු ප්‍රකාශ කළ පරිදි ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ශිෂ්‍ය සංවිධානය හා ග්‍රීන් බ්ලඩ් සංවිධානයද තමන් පොහොට්ටුවේ වේදිකාවට ගෙන ආ බවද ප්‍රකාශ කළා.

Rivira Ads