,

අශෝක් පතිරගේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සභාපතිධූරයට

සොෆ්ට්ලොජික් සමූහ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ හා සභාපති අශෝක් පතිරගේ මහත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය ආයතන සභාපතිවරුන් නිර්දේශ කිරීමට පත් කළ කමිටුවේ නිර්දේශය මත සංචාරක හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.එම්. මොහොමඩ් මහත්මිය විසින් මීට අදාළ පත් වීම් ලිපිය නිකුත් කිරීම සිදුකර තිබේ.

අශෝක් කාරියවසම් පතිරගේ මහතා යටතේ මේ වන විට සමාගම් 50කට අධික ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක වන අතර 10000කට අධික සේවකයින් ප්‍රමාණයක් සේවය කරයි. කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත සමාගම් 7ක ප්‍රධානියා වශයෙන්ද ඔහු කටයුතු කරයි.

Rivira Ads