,

කුසල් ජනිත් යුග දිවියට

සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුසල් ජනිත් පෙරේරා යුග දිවියට පිවිස තිබෙනවා. කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ හෝටලයකදී පැවැත්වෙන විවාහ මංගල උත්සවයට ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් තරු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටී.

වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න.

Rivira Ads