කොවිඩ්-19

ආසාදිතයින් ගණන 611යි, දෙවන ආසාදිතයින් 300 වාර්තා වීමට ගත වී ඇත්තේ දින 8ක් පමණයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දී වාර්තා වූ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අප්‍රේල් 28 පස්වරු 9 වන විට 611ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසනවා. ඒ අප්‍රේල් 28 දිනය තුළ නව ආසාදිතයින් 23 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමගයි. මේ අතර දිනය තුළ 8 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව අප්‍රේල් 28 පස්වරු 9 වන විට නිකුත් කර ඇති වාර්තා අනුව සුවය ලබා ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 134කි. සමස්ථ ආසාදිතයින් අතුරින් 7 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වී තිබෙනවා. සක්‍රීය ආසාදිතයින් ගණන 470ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය කියා සිටිනවා. වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ සිටින සැක සහිත රෝගීන් ගණන 317ක් බවද සඳහන් වේ.

අවසන් දින කිහිපය තුළ කැපී පෙනෙන ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළගොස් තිබෙනවා.

  • අප්‍රේල් 20 දින ආසාදිතයින් 33 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 21 ආසාදිතයින් 06 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 22 දින ආසාදිතයින් 20 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 23 ආසාදිතයින් 38 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 24 ආසාදිතයින් 52කුත්
  • අප්‍රේල් 25 ආසාදිතයින් 40 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 26 ආසාදිතයින් 63 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 27 දින ආසාදිතයින් 65 දෙනෙකුත්
  • අප්‍රේල් 28 දින මේ දක්වා ආසාදිතයින් 23 දෙනෙකුත් ලෙස නව ආසාදිතයින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

අප්‍රෙල් 20 දින සිට අප්‍රේල් 28 පස්වරු 9 තෙක් වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය 340ක් වන අතර අප්‍රේල් 19 දිනය අවසන් වන වන සිටියේ සමස්ත ආසාදිතයින් 271ක් පමණයි. අප්‍රේල් 20 දිනය අවසන් වන විට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 304ක් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දී හමුවූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කොරෝනා ආසාදිතයා හමුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආසාදිතයින් 300 වාර්තා වීමට මාර්තු 11 දින සිට අප්‍රේල් 20 දක්වා දින 41ක් ගත වී තිබුණද දෙවන ආසාදිතයින් 300 වාර්තා වීමට ගත වී ඇත්තේ දින 8ක් පමණයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top