පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම ගැන ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම ගැන සමගි ජනබලවේගයෙන් මෝසමක්

සමගි ජන බලවේගය විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට සහ මහමැතිවරණය ජුනි 20 දින පැවැත්වීමට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබුණි.

ඒ අනුව එලෙස ගොනුකර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මැයි මස 11, 13 හෝ 14 යන දිනයන් අතුරින් එක් දිනයක සලකා බැලීම සඳහා කැඳවන ලෙස ඉල්ලමින් මැයි 08 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත මෝසමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Rivira Ads