ජනවර්ගය හා මව්පියන්ගේ විවාහක ද යන්න උප්පැන්නෙන් ඉවතට, සියලු දෙනා “ශ්‍රී ලාංකික” කරයි

(RIVIRA.LK, 2020 ජුලි 22 පෙරවරු 09.17)

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන උප්පැන්න සහතිකයෙන් ශීර්ෂ කිහිපයක තොරතුරු ඉවත් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා.

මෙහිදී සියලු පුරවැසියන් “ශ්‍රී ලාංකික” ලෙස සටහන් කරමින් උප්පැන්න සහතියේ “ජන වර්ගය” තීරුව ඉවත් කිරීමට ද තීරණය කර තිබෙන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් එන්.සී. විතානගේ සඳහන් කළේ ය.

මීට අමතර “මව්පියන් විවාහක ද” යන බව දැක්වෙන තීරුව ද ඉවත් කිරීමට පියවරගෙන ඇති බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා අනාවරණය කළේ ය. රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එන්.සී විතානගේ පෙන්වා දුන්නේ මව සහ පියාගේ විවාහක/අවිවාහක බව යන කාරණය හේතුවෙන් බොහෝ දරුවන් මුහුණ දෙන සමාජ ගැටලු සලකා බලා එම තීරණය ගත් බවයි.

එසේම නව ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමට ඉදිරි මහමැතිවරණයෙන් පසුව සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එන්. සී විතානගේ ප්‍රකාශ කළේ ය.

Rivira Ads