2020 මහමැතිවරණ ප්‍රතිඵල

පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මෙන්න

(RIVIRA.LK, 2020 අගෝස්තු 06 පස්වරු 01.15ට)

2020 මහමැතිවරණයේ පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top