දේශීය පුවත්

කෝප් කමිටුවට හා කෝපා කමිටුවට සාමාජිකයින් පත් කෙරේ

(RIVIRA.LK, 2020 සැප්තැම්බර් 11 පස්වරු 01.48ට)

09 වන පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු වැනි සැසිවාරයේ දී රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝපා) සහ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) සඳහා සාමාජිකයින් පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPE) සාමාජිකයින් පහතින් දැක්වේ.

 1. මහින්ද අමරවීර
 2. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
 3. මහාචාර්ය චරිත හේරත්
 4. ආචාර්ය සරත් විරසේකර
 5. ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා
 6. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
 7. නීතිඥ ප්‍රේම්නාත් සී. දොලවත්ත
 8. රෝහිත අබේගුණවර්ධන
 9. නීතිඥ සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත්
 10. දිලුම් අමුණුගම
 11. ඉන්දික අනුරුද්ධ
 12. ඩී.වී. චානක
 13. නීතිඥ රවුෆ් හකීම්
 14. අනුර කුමාර දිසානායක
 15. පාඨලී චම්පික
 16. ජගත් පුෂ්පකුමාර
 17. ඉරාන් වික්‍රමරත්න
 18. රන්ජන් රාමනායක
 19. නලින් බණ්ඩාර
 20. එස්.එම්. මරික්කාර්
 21. සාණක්කියා රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම්

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ (COPA) සාමාජිකයින් පහතින් දැක්වේ.

 1. නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල
 2. දුමින්ද දිසානායක
 3. වෛද්‍ය උපුල් ගලප්පත්ති
 4. මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර
 5. මහාචාර්ය ගුණපාල රත්නසේකර
 6. නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර
 7. ලසන්ත අලගිවන්න
 8. වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ
 9. ශෙහාන් සේමසිංහ
 10. ප්‍රසන්න රණවීර
 11. තිස්ස අත්තනායක
 12. මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ
 13. හරීන් ප්‍රනාන්දු
 14. නිරෝෂන් පෙරේරා
 15. ෆයිසාල් කාසිම්
 16. අශෝක් අබේසිංහ
 17. බුද්ධික පතිරණ
 18. කේ.කාදර් මස්තාන්
 19. සිවඥනම් ශ්‍රීතරන්
 20. වීරසුමන වීරසිංහ
 21. මොහාමඩ් මුසම්මිල්
 22. ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPA) යනු කුමක්ද?

මෙම කාරක සභාවේ කාර්යය වන්නේ පොදු විය හියදම් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව විසින් දෙනු ලබන මුදල් ඒ ඒ කටයුතුවලට යෙදැවුණු අන්දම දැක්‌‌වෙන ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමයි.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කාර්යභාරය වනුයේ රජයේ අමාත්‍යාංශවල, දෙපාර්තමේන්තුවල, පළාත් සභාවල, හා පළාත් පාලන ආයතනවල කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාව හා මූල්‍ය විනය පිළිබඳ සොයා බැලීමයි. ස්ථාවර නියෝග 125 යටතේ සාමාජිකයින්ගෙන් සමන්විත මෙම කාරක සභාව, එක් එක් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ආරම්භයේදීම ස්ථාපිත කෙරේ. එය පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ සංයුතිය පිළිබිඹු කරන අතර එහි ගණපූරණය 04කි.

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කාර්ය භාරය වනුයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් වෙන් කරනු ලබන මුදල් විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව සමග පරීක්ෂා කිරීමයි. සිය කටයුතු ඉටු කිරීමේදී කාරක සභාවේ ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරීන් වන අදාල අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා වගකිවයුතු අනෙකුත් නිලධාරීන් යන අයගෙන් සාක්ෂි ලබා ගනී. එසේම කාරක සභාව රාජ්‍ය මූල්‍ය, රාජ්‍ය ගිණුම් හා ජාතික අයවැය යන දෙපාර්තමේන්තුවල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් හෝ ඔවුන් විසින් නම් කරනු ලබන නියෝජිතයන් නිතිපතා කාරක සභාව හමුවට කැඳවයි.

සිය අමාත්‍යාංශ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් හා සාධාරණීකරණයන් කිරීම පිණිස පෞද්ගලිකව කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිටීම ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියාගේ වගකීමයි.

අමාත්‍යාංශ වලට හා රජයේ දෙපාර්තමේන්තු වලට කරනු ලබන නියෝග කාරක සභාවේ නිර්දේශවලට ඇතුළත් විය හැකි අතර ඒවා පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන නියෝග ලෙස සැලකේ.

පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව (COPE) යනු කුමක්ද?

1979.06.21 දින ස්ථාපනය කරන ලද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ කාර්යභාරය වනුයේ මූල්‍ය කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රජයේ වගකීමක් ඇති රාජ්‍ය සංස්ථා හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයන්හි මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යෑම සහතික කිරීමයි.

ස්ථාවර නියෝග 126 යටතේ එක් එක් පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් ආරම්භයේදීම ස්ථාපනය කරනු ලබන පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ සංයුතිය පිළිබිඹු වන පරිදි සාමාජිකයින්ගෙන් සමන්විත වේ. කාරක සභාවේ ප්‍රථම සැසිවාරයේදී සාමාජිකයින් විසින් සභාපතිවරයකු පත්කර ගනු ලබන අතර එහි ගණපූරණය 04කි.

මෙම කාරක සභාවේ කාර්යය වනුයේ රාජ්‍ය සංස්ථා හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ආයතනයන්හි පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුම්, අයවැය හා ඇස්තමේන්තු, මූල්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය, කාර්යසාධනය හා කළමනාකරණය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමයි.

උසස් නිලතල කාරක සභාවට මන්ත්‍රීවරුන් 18ක් පත් කෙරේ

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top