දේශීය පුවත්

පයාගල දුම්රිය හරස් බස් රියදුරු අවදානම් ක්‍රියාවේ වීඩියෝව මෙන්න

(RIVIRA.LK, 2020 සැප්තැම්බර් 29 පස්වරු 05.10ට)

දකුණු පයාගල දුම්රිය හරස් මාර්ගයෙන් අපරීක්ෂාකාරී ලෙස ධාවනය කළ බස් රථයක වීඩියෝවක් සමාජ ජාල තුළ පළ කර තිබුණි.

එහි දැක්වෙන පරිදි අදාළ දුම්රිය හරස් මාර්ගය දුම්රියක් පැමිණීම සඳහා වසා තිබිය දී ද්විත්ව ඉරිකපාගෙන ඉදිරියට ගිය බස් රථයක් දැඩි අනතුරුදායක ලෙස දුම්රිය මාර්ගය වසා තිබිය දී ම ඒ හරහා ගමන් කිරීම දක්නට ඇත.

WP NE 0360 අංක දරන එම බස් රථය සැප්තැම්බර් 28 දින පස්වරු 05.16ට පමණ එලෙස දමා ඇති බව එම වීඩියෝව පළ කළ පුද්ගලයා සටහන් කර තිබුණි.

එම වීඩියෝව මෙතැනින්.

Rivira FB Group Rivira Youtube
Rivira Ads
To Top