,

වියාලේන්ද්‍රන්ට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක්

(RIVIRA.LK, 2020 ඔක්තෝම්බර් 06 පස්වරු 12.55ට)

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සතාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් ඔක්තෝම්බර් 06 දින පෙරවරුවේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පසුගාමී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධන සහ ගෘහාශ්‍රිත සත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික භෝග වගා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ද සතාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හමුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

Rivira Ads