,

කෑගල්ල හා කුරුණෑගල පොලිස් බලප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරයි

(RIVIRA.LK, 2020 නොවැම්බර් 02 පස්වරු 10.53ට)

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙම්මාතගම, මාවනැල්ල, බුලත්කොහුපිටිය, යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සහ ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයත්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරිඋල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයත් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා ප්‍රදේශ වශයෙන් නම් කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නිර්දේශ මත කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දන්වා සිටියි.

Rivira Ads