කොවිඩ්-19

බස්නාහිර පොලිස් බලප්‍රදේශ 18ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 09ක් තවදුරටත් හුදකලා කෙරේ

(RIVIRA.LK, 2020 නොවැම්බර් 22 පෙරවරු 11.21ට)

කොවිඩ්-19 වෛරසයේ පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා බස්නාහිර පළාතේ හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබූ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හැර අනෙකුත් ප්‍රදේශ තවදුරටත් හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නොවැම්බර් 22 දින තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, බස්නාහිර පළාතේ හුදෙකලා කර තිබූ පොලිස් බලප්‍රදේශ 06ක් නොවැම්බර් 23 පෙරවරු 05 සිට හුදකලා බවින් නිදහස් කර පොලිස් බලප්‍රදේශ 18ක් සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 09ක් තවදුරටත් හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කිරීමට කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒවා මෙසේය,

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා බවින් නිදහස් කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශ මෙසේය,

 1. බොරැල්ල
 2. වැල්ලම්පිටිය
 3. කොළඹ කොටුව
 4. කොම්පඤ්ඤවීදිය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශ සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම්,

 1. බොරැල්ල පොලිස් වසමේ වනාතමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 2. කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 3. මට්ටක්කුලිය පොලිස් බලප්‍රදේශය
 4. මෝදර පොලිස් බලප්‍රදේශය
 5. බ්ලූමැන්ඩල් පොලිස් බලප්‍රදේශය
 6. කොටහේන පොලිස් බලප්‍රදේශය
 7. ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිස් බලප්‍රදේශය
 8. වෙරළබඩ පොලිස් බලප්‍රදේශය
 9. ආදුරුප්පු වීදිය පොලිස් බලප්‍රදේශය
 10. මාළිගාවත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශය
 11. දෙමටගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශය
 12. කෙසෙල්වත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශය
 13. මරදාන පොලිස් බලප්‍රදේශය
 14. පිටකොටුව පොලිස් බලප්‍රදේශය
 15. වේල්ලවීදිය පොලිස් බලප්‍රදේශය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදකලා බවින් නිදහස් කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශ මෙසේය,

 1. ජාඇල
 2. කඩවත

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තවදුරටත් හුදකලා කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශ,

 1. මීගමුව පොලිස් බලප්‍රදේශය
 2. රාගම පොලිස් බලප්‍රදේශය
 3. වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශය
 4. පෑළියගොඩ පොලිස් බලප්‍රදේශය
 5. කැළණිය පොලිස් බලප්‍රදේශය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ හුදකලා කර ඇති ග්‍රාම නිලධාරී වසම්, නොවැම්බර් 22 පෙරවරු 07.30 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි,

 1. බෝගහවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 2. බමුණුමුල්ල මුස්ලිම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 3. කිරිමන්තුඩාව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 4. කෝරාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 5. අටලුගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 6. බමුණුමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
 7. ගලගහමණ්ඩිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top