කොවිඩ්-19

ඇහැළියගොඩ, පානදුර, බේරුවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් හුදකලා බවින් ඉවතට

පහත දක්වා ඇති ප්‍රදේශයන්හි හුදකලා බව ජනවාරි 16 උදෑසන 5.00 සිට ඉවත් කරනු ලබන බව කොවිඩ් – 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දේ.

ඇහැළියගොඩ පොලිස් වසමේ

  • මින්නාන ග්‍රාම නිලධාරී වසම
  • බෝපත්ඇල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
  • විලේගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
  • අස්ගඟුල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
  • යකුදාගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පානදුර පොලිස් වසමේ

  • 675 තොටවත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම

බේරුවල පොලිස් වසමේ

  • මග්ගොන නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
  • මග්ගොල බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top