,

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දුටත් කොවිඩ්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු හට කොවිඩ් – 19 වෛරසය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව, කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදිත වූ 07 වන පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයා වන්නේ ඔහුයි.

මීට පෙර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාවුෆ් හකීම්, රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත, අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර යන පිරිසට කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු විය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු වසන්ත යාපා බණ්ඩාරගේ ආශ්‍රිතයෙක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබුනේ ඔහු සමඟ පෞද්ගලික රූපවාහිනියක දේශපාලන වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී වීම හේතුවෙන්ය.

Rivira Ads