කොවිඩ්-19

වි.ජ.මු. ලොකුබණ්ඩාරටත් කොවිඩ්

හිටපු කථානායකවරයෙකු වන වූ වී. ජ. මු ලොකුබණ්ඩාරට කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඔහුව වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top