කොවිඩ්-19

කොවිඩ් සිරුරු භූමිදානය පිළිබඳව අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

කොවිඩ් – 19 ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු භූමිදානය සඳහා අවසර ලබා දෙන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ පෙබරවාරි 10 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළා.

කොවිඩ්- 19 ආසාදිතව ජිවිතක්ෂයට පත් වන පුද්ගලයින්ගේ මළ සිරුරු භූමිදානය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවති සංවාදයක් අතරතුර එස්. එම්. මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා නැඟූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top