දේශීය පුවත්

වරාය නගර කොමිෂන් සභාවට පත් කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පමණයි – අගමැති මහින්ද පාර්ලිමේන්තුවේ දී කියයි

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඇතුළු එහි සාමාජිකයන් ලෙස පත්කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පමණක් යැයි අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මැයි 19 දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය.

එසේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දී ඇති තීරණය අනුව පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන සහිතව සම්මත කිරීම සඳහා ඇතුළත් කළ යුතු දෙවැනි වර කියවීමේ අවස්ථාවේදී පනතට එකතු කරන බව ද අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය .

වැඩිදුර කියවන්න

වරාය නගර කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතේ ඇතැම් වගන්තිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධීකරණය තීරණය කරයි

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top