දේශීය පුවත්

වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කළොත් දඩය ලක්ෂයයි

වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන වෙළඳුන් වෙනුවෙන් දැනට පවත්නා රුපියල් 2500ක දඩය රුපියල් ලක්ෂයක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට ජුනි 28 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය හිමි ව තිබෙනවා.

වෙළඳපොළේ සහල් මිල අඛණ්ඩව ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගනිමින් මිල පාලන ක්‍රමවේදයක් ලෙස මෙලෙස දඩ මුදල ඉහළ නැංවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top