කොවිඩ්-19

අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා තවත් සති දෙකකට දීර්ඝ කරයි

පළාත් අතර පණවා තිබූ සංචරණ සීමා හෙට සිට තවත් සති දෙකක කාලයකට දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානී යුද හමුදාපති ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව, 2021 ජුලි 05 වන දින සිට ලිහිල් කරන ලද සීමාවන් 2021 ජුලි 19 වන දින දක්වා අදාළ වේ.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top