කොවිඩ්-19

දිස්ත්‍රික්ක 09ක ප්‍රදේශ 29ක් හුදකලා බවින් ඉවතට

දිස්ත්‍රික්ක 09කට අයත් ප්‍රදේශ 29ක් ජුලි 14 වන දින උදෑසන 6.00 සිට හුදකලා බවින් මුදා හැර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගම්පහ, බදුල්ල, නුවරඑළිය, මඩකලපුව, කළුතර, රත්නපුරය, කෑගල්ල, මොනරාගල සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ රැසක පැවැති හුදකලා බව ඉවත් කර තිබේ.

එම තොරතුරු පහතින්.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top