කොවිඩ්-19

Breaking: ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ්-19 මරණ 9,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දී තහවුරු කර ඇති කොවිඩ්-19 මරණ සංඛ්‍යාව අගෝස්තු 31 වන අඟහරුවාදා පස්වරු 05.45 වනවිට 9,185ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යායතනයේ නිල දත්ත පද්ධතිය දක්වනවා.

ඒ තවත් මරණ 194ක් සමස්ත මරණ අතරට එක් කිරීමත් සමගයි. මේ වනවිට මෙරට මරණ අනුපාතය 2.09%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මේ වනවිට නිකුත් කර ඇති වාර්තා අනුව මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අගෝස්තු 31 දින පස්වරු 05.45 වනවිට 438,421ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති මුළු සංඛ්‍යාව 374,156කි. සක්‍රීය ආසාදිතයින් ගණන 55,080ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top