කොවිඩ්-19

Pulse Oximeter උපකරණයක් විකිණිය හැකි උපරිම මිල රු. 3,000යි – ඇමති ජයසුමන

ශරීරයේ රුධිර ඔක්සිජන් මට්ටම පරීක්ෂා කළ හැකි Pulse Oximeter සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

සැප්තැම්බර් 02 දින මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේ අදාළ උපකරණය රු. 3,000ක උපරිම සිල්ලර මිලකට යටත්ව අලෙවි කළ හැකි බවයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top