දේශීය පුවත්

රාගම දී දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටෙයි

පුත්තලම දුම්රිය මාර්ගයේ රාගම සහ පේරලන්ද දුම්රිය ස්ථාන අතර දී දුම්රිය දෙකක් එකිනෙක ගැටී ඇතැයි රාගම දුම්රිය ස්ථානය පවසනවා.

නොවැම්බර් 01 දින පෙරවරුවේ සිදුව ඇති එම අනතුර සුළු අනතුරක් බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසනවා.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top