දේශීය පුවත්

කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජල සැපයුමත් නවතී

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ කොළඹ නගරයට තදාසන්න ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම ඇණහිට තිබෙනවා.

දෙසැම්බර් 03 දින ජල සම්පාදන මණ්ඩලය පැවසුවේ, විදුලි සැපයුම බිඳ වැටීමත් සමග ජල පවිත්‍රාගාර අක්‍රීය වීම හේතුවෙන් මෙලෙස ජල සැපයුම ඇණහිට ඇති බවයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top