දේශීය පුවත්

ප්‍රොපට් ජෙරම් වෙනුවෙන් අපේක්ෂිත ඇප අයැදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානමක්

ආගම්වලට අපහාස කළ බවට චෝදනා එල්ල වී සිටින ප්‍රොපට් ජෙරම් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාවක් ඇතැයි පැවසීම හේතුවෙන් හා ඔහු සම්බන්ධයෙන් විදෙස් ගමන් තහනමක් පැනවීම හේතුවෙන් නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ දී අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බැවින් ජෙරම් ප්‍රනාන්දු වෙනුවෙන් අපේක්ෂිත ඇප අයැදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ජෙරම් ජෙරම් ප්‍රනාන්දුගේ නීතිඥවරුන් කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, ජනාධිපති නීතිඥවරයෙකු ප්‍රමුඛ නීතිඥ මණ්ඩලයක් මේ වනවිට අදාළ ලියකියවිලි සකස් කරමින් සිටින බව වාර්තා වන අතර ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණීම සඳහා දිනයක් ලබා ගැනීමට ද නියමිත බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top