දේශීය පුවත්

18ට වැඩි සියලු දෙනා බදු ගොනු විවෘත කළ යුතුයි, වෘත්තීන් 14ක් වහාම ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය කරයි

2024 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි සියලු පුරවැසියන් සඳහා දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව (IRD) බදු ගොනුවක් විවෘත කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය ජුනි 01 දින ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේ වෙතත්, වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු දෙනාට බදු ගොනුවක් විවෘත කිරීම අනිවාර්ය වුවද, සියලු දෙනාම බදු ගෙවීම අවශ්‍ය නොවන බවයි අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය සඳහන් කළේ. එසේම අනාගත සුබසාධන ප්‍රතිලාභ පවා මෙම බදු ගොනු අංකය යටතේ ලබාදෙන බව ඔහු පෙන්වා දුන්නා.

නීතිඥවරුන්, වෛද්‍යවරුන්, ඉංජිනේරුවන්, වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඇතුළු කාණ්ඩ 14කට අයත් වෘත්තිකයන් ඊයේ (ජුනි 01) සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය කර ඇති බව මැයි 31 දින රාජ්‍ය ෆිස්කල් දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක සඳහන් කර තිබුණි.

දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල්වරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලදී.

ඒ අනුව, පහත සඳහන් වෘත්තිකයන් ජූනි 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය:

 1. ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ (SLMC) ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරුන්
 2. ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයින්
 3. ශ්‍රී ලංකා සහතික කළ කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සාමාජිකයින්
 4. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සාමාජිකයින්
 5. වෘත්තීය බැංකුකරුවන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයින්
 6. ශ්‍රී ලංකා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයින්
 7. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමාණ සමීක්‍ෂකයන්ගේ ආයතනයේ සාමාජිකයින්
 8. ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥවරු (සියලුම නීතිඥවරු)
 9. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තම ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කර ඇති පුද්ගලයන්
 10. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි (ත්‍රිරෝද රථ, යතුරුපැදි සහ අත් ට්‍රැක්ටර් හැර) වාහන සන්තකයේ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයින්
 11. 2018 අප්‍රේල් 01 දින හෝ ඊට පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම නිශ්චල දේපලක් ඔප්පු පැවරීම මගින් මිලදී ගෙන ඇති හෝ අත්පත් කරගත් පුද්ගලයින්
 12. ඕනෑම අර්ථසාධක අරමුදලකට සේවකයා සහ සේවායෝජකයා යන දෙපාර්ශවයේම මාසික දායකත්වය රු. 20,000 කි
 13. පළාත් පාලන ආයතනයකින් ගොඩනැගිලි සැලැස්මක් සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්නා ඕනෑම පුද්ගලයෙකු
 14. රු. ගෙවීමක් ලබන වෙනත් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්. මසකට 100,000 ක් හෝ රු. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම සේවාවක් සැපයීම සඳහා මාස 12 ක කාලයක් සඳහා රුපියල් 1,200,000

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත්තේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට වයස අවුරුදු 18ක් හෝ ඊට වැඩි හෝ 2024 ජනවාරි 01 වැනිදා හෝ ඊට පසු වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන, ඉහත සඳහන් කළ කිසිදු වර්ගයකට අයත් නොවන ඕනෑම පුද්ගලයකු, 2024 ජනවාරි 1 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි IRD සමඟ ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය වේ.

එනම් අවුරුදු 18ට වැඩි සෑම පුරවැසියෙකුම 2024 ජනවාරි 01 දින සිට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි විය යුතු බවයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top