දේශීය පුවත්

ප්‍රොපට් ජෙරම්ගේ බිරිඳ පාස්ටර් මෙලනිගෙන් සහ දියණිය මිකෙලාගෙන් දේශනයක්

ඉස්ලාමය ඇතුළු ආගම්වලට අපහාස කළ බවට චෝදනා එල්ල වී සිටින ප්‍රොපට් ජෙරම් ප්‍රනාන්දුගේ බිරිඳ සහ දියණියන් දෙදෙනා පසුගිය දා මෙරටට පැමිණි අතර පාස්ටර් මෙලනි සහ දියණිය මිකෙලා විසින් මිරකල් ඩෝම් හී දී විශේෂ දේශනයක් සිදු කරනු ලැබුවා. එම දේශනය පහතින්.

Rivira FB Group Rivira Youtube
Rivira Ads
To Top