දේශීය පුවත්

අන්තරේ නව කැඳවුම්කරු මධුෂාන්ගේ මංගල කොළඹ ගමන විජේරාමයෙන්ම නවතී, මංගල පාගමනට පොලිසියෙන් ජල හා කඳුළු ගෑස්

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ නව කැඳවුම්කරු මධුෂාන් චන්ද්‍රජිත් යටතේ කොළඹ පුරහල දක්වා පැමිණීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද පාගමන එහි ආරම්භක ස්ථානය වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අසළදීම නැවැත්වීමට පොලිසිය කටයුතු කරනු ලැබුවා.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරනිමින් ජුනි 07 දින අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම විරෝධතා පා ගමන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය අසල රබර්වත්ත හංදියේ දී පොලිසිය විසින් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර යොදාගනිමින් වැළැක්වීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව ඔවුන් එම ස්ථානයේ රැස්වීමක් පවත්වා පාගමන අවසන් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ පොලිසියේ දැඩි ප්‍රහාරයන් මධ්‍යයේය.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top