දේශීය පුවත්

අද සිට විදුලි ගාස්තු නහුතෙට නගී

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සිදුකළ ඉල්ලීමට අනුව විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම තීරණය කළ බව අද මාධ්‍ය නිවේදනයකින් එම කොමිසම දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව, අනුමත ගාස්තු 2023 ඔක්තෝබර් 20 සිට 2024 ජූනි 30 දක්වා බලපැවැත්වෙන බව එහි සඳහන්.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් සඳහන් කළේ විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලි බිල සියයට 18 කින් වැඩි කළ බව දැනුම් දී තිබුණ ද සත්‍ය වශයෙන් කාණ්ඩ 3ක් යටතේ 18%, 20% හා 24% යන ප්‍රතිශතයන්ගෙන් විදුලිබිල ඉහළ දමා ඇති බවයි.

ඒ අනුව අද සිට විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය පහත පරිදි සිදුවෙයි.

Rivira FB Group Rivira Youtube
To Top