කොරෝනා මෘත දේහ දිගටම ආදාහනය කරන්න තීරණය කළා ද? ඇත්ත මෙන්න

(RIVIRA.LK, 2020 නොවැම්බර් 26 පස්වරු 02.09ට) කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී‍ම හේතුවෙන් මරණයට පත්වන පුද්ගලයින් මෘත දේහයන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව බැහැර කිරීම සඳහා

Read more

මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු මිය යයි, කොරෝනා බව තහවුරු වෙයි

(RIVIRA.LK, 2020 නොවැම්බර් 23 පස්වරු 02.16ට) කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවත් මරණයක් සිදු වී ඇති බව බන්ධානාගාර

Read more