මුහුදු යාමෙන් වළකින්නැයි ධීවරයින්ට උපදෙස්, දිවයින තුළ වැසි තත්වය වර්ධනය වෙයි

(RIVIRA.LK, 2020 සැප්තැම්බර් 06 පස්වරු 02.13ට) දිවයින වටා මුහුදේ සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 70 ක් දක්වා ඉහළ යා හැකි බැවින්

Read more

ඉදිරි දිනවලදී ප්‍රදේශ කීපයකට තද වැසි සහ තද සුළං

(RIVIRA.LK, 2020 ජුලි 28 පස්වරු 03.46ට) දිවයින අවට පහළ වායුගෝලයේ පවතින කැළඹිලි ස්වභාවය හේතුවෙන් දිවයිනේ, විශේෂයෙන්ම නිරිත දිග ප්‍රදේශයෙන් පවතින

Read more

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නාය යෑමේ රතු නිවේදන

(RIVIRA.LK, 2020 ජුලි 20 පෙරවරු 11.42ට) පවතින වැසි සහිත කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් කොළඹ, කළුතර, කෑගල්ල, රත්නපුර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට ජුලි

Read more

මුහුදු රළ ගොඩට පැමිණීම පිළිබඳව විමසිලිමත් වන්න, කාලගුණයෙන් අවවාදාත්මක නිවේදනයක්

(RIVIRA.LK, 2020 ජුලි 15 පස්වරු 06.53ට) මුහුදු රළ ඉහළ යාම සහ ගොඩබිමට මුහුදු රළ පැමිණීම පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින්

Read more

ප්‍රදේශ කිහිපයකට නායයාම් රතු නිවේදන තවදුරටත්

(RIVIRA.LK, 2020 මැයි 21 පෙරවරු 09.49ට) පසුගිය පැය 24 තුළ වර්ෂාපතනය මිලිටීමටර් 150 ඉක්මවා ඇති බැවින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්යේ අයගම, රත්නපුර,

Read more